Kenaikan pangkat anumerta:

1)      Fotokopi sah kartu pegawai;

2)      Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;

3)      Visum et repertum dari dokter;

4)      Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;

5)      Fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;

6)      Fotokopi sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil  tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;

7)      Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon iii kepada  pejabat pembina kepegawaian;

8)      Fotokopi sah keputusan sementara tentang kenaikan pangkat anumerta;

9)      Fotokopi sah ijazah terakhir;

10)   Surat pengantar dari instansi.