Cuti besar:

1)    fotokopi  sah surat keputusan  pangkat terakhir;

2)    fotokopi  sah surat keputusan  jabatan terakhir;

3)    bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (bagi pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan ibadah haji);

4)    jadwal pemberangkatan;

5)    kartu tanda penduduk.

Cuti sakit:

  • surat keterangan dokter;

Cuti bersalin:

  • surat keterangan dokter;

Cuti diluar tanggungan negara:

1)    fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;

3)    fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;

4)    fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;

5)    fotokopi kartu pegawai;

6)    fotokopi Kartu Tanda Penduduk terakhir

untuk persalinan ke-IV dan seterusnya ditambah surat keterangan dokter .

Persyaratan dibuat dalam rangkap  5 (lima)  dan  dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.