a.    Kenaikan pangkat reguler awal:

1)      Fotokopi sah kartu pegawai;

2)      Fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

3)      Fotokopi sah surat keputusan  calon pegawai negeri sipil;

4)      Fotokopi sah surat keputusan  pegawai negeri sipil;

5)      Fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;

6)      Fotokopi sah ijazah terakhir;

7)      Surat pengantar dari instansi.

 

b.    Kenaikan pangkat reguler:

1)      Fotokopi sah kartu pegawai;

2)      Fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

3)      Fotokopi sah surat keputusan  pangkat terakhir;

4)      Fotokopi sah surat tanda lulus ujian dinas (bagi pegawai negeri sipil yang akan pindah ruang);

5)      Fotokopi sah surat keputusan  jabatan terakhir;

6)      Fotokopi sah ijazah terakhir;

7)      Surat pengantar dari instansi.