Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai.

Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;
  2. perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;
  3. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
  4. pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai.