Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian.

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian;
  3. pelaksanaan pengadaan pegawai;
  4. pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian.