Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan data dan informasi pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
  2. perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, pelayanan data dan informasi pegawai;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
  4. pelaksanaan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  5. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.